Studio M

Arhitektura, urbanizem, interier

projekti

Rezidenčni objekti (29)

Stanovanjska hiša Koseč 1

Izdelava projekta za popotresni nadomestni stanovanjski objekt v Koseču od idejne zasnove do pridobitve gradbenega dovoljenja, skupaj z načrti za izvedbo gradnje  in opravljanjem nadzora nad gradnjo ter pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Stanovanjska hiša Kravanja

Stanovanjska hiša Carli

Izdelava projekta za stanovanjski objekt v Volčah od idejne zasnove do pridobitve gradbenega dovoljenja, skupaj z načrti za izvedbo gradnje in opravljanjem nadzora nad gradnjo.

Stanovanjska hiša Smrekar na Memurju v Kobaridu

Stanovanjska hiša Svetlik

Izvedba projekta od idejne zasnove do pridobitve gradbenega dovoljenja in izdelava načrtov za izvedbo gradnje ter nadzor nad gradnjo za stanovanjski objekt v Modreju.

Stanovanjska hiša Staro selo 30

Izvedba projekta od idejne zasnove do pridobitve gradbenega dovoljenja in izdelava načrtov za izvedbo gradnje za nadomestni stanovanjski objekt v Starem Selu.

Stanovanjska hiša Vidič v Gabrjah

Idejna zasnova enodružinske stanovanjske hiše v Gabrjah.

Stanovanjska hiša Ivančič Klanc Bovec

Stanovanjska hiša Kobal na Prapetnem Brdu

Sirarna in stanovanjska hiša v Idrijskih Krnicah

Trgovsko stanovanjski objekt v Soči

Stanovanjska hiša v Temljinah

ID

Stanovanjska hiša Brdo 8 Bovec

nadomestna

Stanovanje v mansardi Pečine 43

Stanovanjska hiša Rutar na Volarjih

Stanovanjska hiša Kutin v Koseču, Kobarid

Stanovanjska hiša Kal Koritnica 60

nadomestna

Stanovanjska hiša Kal Koritnica 26

nadomestna

Stanovanjska hiša Drežnica 23

nadomestna

Stanovanjska hiša Leban v Poljubinju

Stanovanje v mansardi Ponikve 43

Počitniška hišica – brunarica na Zaplani pri Vrhniki

Stanovanjska hiša v Črnem potoku, Kočevje

Stanovanjska hiša Volarič v Idrskem

Stanovanjska hiša Medved v Smasti

Stanovanjska hiša dvojček v Polju

Stanovanjska hiša Čezsoča 59

nadomestna

Stanovanjska hiša Pičulin na Čiginju

Stanovanjska hiša Mala vas 31 Bovec

nadomestna

Družbeni objekti (19)

Večnamenski objekt Volarje

Novogradnja manjšega športnega objekta krajevne skupnosti Volarje ob obstoječem vaškem igrišču.

Invalidska dvigala VDC Tolmin

Obstoječi objekt VDC Tolmin je bil neprimeren za uporabo ljudem z gibalnimi motnjami, zato se je v objektu izvedlo povezovalno dvigalo.

Gasilski dom v Ravnah pri Cerknem

Za potrebe gasilskega društva se je rekonstruiralo in prizidalo obstoječi gasilski dom.

Cerkev Sv. Vida na Šentviški Gori

VDC Tolmin

V obstoječih prostorih se je sprojektiralo delovno-izobraževalne prostore za potrebe uporabnikov.

Planinska koča Petra Skalarja na Kaninu

Zdravstveni dom Tolmin

Dom zaščite in reševanja na Letališču Bovec

Neposredno ob gasilskem domu se je zgradilo nov objekt za namen dopolnitve gasilske dejavnosti ter pridobitev novih prostorov gorskim reševalcem, civilni zaščiti in radioamaterjem.

Preberite več

Pokopališka cerkev Marije Snežne v Borjani

Župnišče Tolmin

Muzej Trenta

Župnišče Kred

Šolska zobna ambulanta v Šolskem centru Tolmin

Turistični program Trdnjava Kluže, Bovec

Pokopališki zid v Stržišču

Zaradi zdrsa terena je bilo potrebno oceniti stanje in predvideti sanacijske ukrepe za ponovno stabilizacijo lokacije.

Gasilski dom Bovec, II. Faza mansarda

V II. fazi gradnje je bila predvidena ureditev večjega mansardnega prostora nad garažnim delom objekta.

Preberite več

LTO Tolmin

Ureditev poslovnih prostorov na ulici Petra Skalarja v Tolminu.

Novi poslovni prostori obrtne zbornice Tolmin

Idejna zasnova za ureditev poslovnih prostorov.

Gasilski dom Bovec

Novogradnja gasilskega doma na območju letališkega kompleksa naselja Bovec.

Preberite več

Izobraževalni in športni objekti (11)

Prostori kleti ŠC Tolmin

Preureditev prostorov v kletnih prostorih v šolskem centru Tolmin za potrebe širitve programa.

Vrtec Ilke Devetak Bignami Tolmin

Za potrebe vrtca se je s prizidavo izvedlo renovacijo kuhinje in skladiščnih prostorov.

Prizidka k telovadnici Šolskega centra Tolmin

Ob telovadnicah šolskega centra Tolmin se je zgradilo dva prizidka in sicer na S in J strani, za potrebe športnih društev in dodatnih shramb telovadnice.

Telovadnica Osnovne šole Most na Soči

Osnovna šola Podbrdo

Izdelava projektov za izvedbo in gradbeni nadzor za energetsko sanacijo osnovne šole.

Osnovna šola Soča

V vasi Soča v dolini trente se je osnovni objekt prizidalo skupaj z ureditvijo novega igrišča.

Večnamensko igrišče v Volčah

V vasi Volče se je za potrebe lokalne skupnosti zgradilo manjše večnamensko igrišče.

Šolski center Tolmin

Energetska sanacija šolskega centra v Tolminu se je izvajala v dveh fazah v razmaku dveh šolskih počitnic. Skupna površina obnovljenih fasad je bila cca 2000 m2.

Preberite več

Večnamensko igrišče v Gabrjah

V vasi Gabrje se je za potrebe lokalne skupnosti zgradilo manjše večnamensko igrišče.

Širitev prostorov vrtca Bovec

Šolski center Tolmin

V telovadnicah šolskega centra Tolmin se je izvedla sanacija dotrajanih tlakov skupaj z novo razsvetljavo.

Preberite več

Gospodarski objekti in infrastruktura (115)

Goveji in konjski hlev Tušar v Zakojci

Hlev za kunce v Drežniških Ravnah

Izdelava projekta za kmetijski objekt v Drežniških Ravnah od idejne zasnove do pridobitve gradbenega dovoljenja.

Šolski center Tolmin

Izdelava projekta varne poti in ostale zunanje urediteve od idejne zasnove do pridobitve gradbenega dovoljenja, skupaj z načrti za izvedbo gradnje in opravljanjem nadzora nad gradnjo.

 

 

Apartmajska hiša v Hotešku

Garni hotel

Izvedba projektov za izvedbo ter nadzora skupaj s pridobitvijo uporabnega dovoljenja za Hotel Garni, Brdo 1 v Bovcu.

Goveji hlev Drole v Polju

Mizarska delavnica in stanovanjska hiša

Nadomestna gradnja objekta v Čezsoči 54.

Poslovni prostori z nadstrešnico Poljak, IC Poljubinj

Izdelava idejne zasnove, pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava projekta za izvedbo ter nadzor nad gradnjo skupaj z pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

RTP Tolmin na Dobravah

Rekonstrukcija celote v II. fazi.

Avtobusno čakališče Idrija Pri Bači

Novogradnja čakališča z ureditvijo okolice in ostalih infrastrukturnih vodov.

Sirarna in stanovanjska hiša v Idrijskih Krnicah

Gospodarsko poslopje Drole

Izvedba projekta od ideje zasnove do pridobitve gradbenega dovoljenja in izris načrtov za izvedbo za kmetijski objekt v Polje.

Heliport letališča Bovec

Novogradnja ploščadi za pristajanje helikopterjev, skupaj z nadzorom in pridobitvijo uporabnega dovoljenja.

Cesta in ostala infrastruktura Letališča Bovec II. Faza

Novogradnja infrastrukture cest in ostalih vodov.

Javna infrastruktura Klanc I, Bovec

Novogradnja infrastrukture.

Gospodarski objekt Koren v Koseču

Gospodarski objekt Fon na Čiginju

Hlev Postaja 24 na Mostu na Soči

Samopostrežna trgovina z bifejem Planika Kobarid d.o.o

Gostinsko turistični objekt Pod lipco v Bovcu

Apartmajski objekt Klanc 20

Bovec-M. Fabijani

Apartmajski objekt Bizjak v Gabrjah

Hlev za prašiče v Volčah

Gospodarsko poslovni objekt Lapanja v Podlanišču

Turistični kamp Korita v Soči

šotorišče, sanitarije, nadstrešnica, bivalna hišica

Poslovalnica banke DBS v Planiki Kobarid

Goveji hlev Muznik na Logarščah

Večstanovanjski in poslovni objekt Rožna 15 Idrija

Hlev s skednjem domačije Straža 8

Hlev za drobnico na Kneži

Turistični kamp Gabrje

: šotorišče, sanitarije, recepcija, bife, nadstrešnici

Stanovanjsko poslovni objekt SGG Kot 87 Bovec

Senik in gospodarski objekt v Knežkih Ravnah

Senik ob Soči v Volčah

Depandansa in žičnica v Lepeni

Gospodarski objekt – hlev, Volarje 37

Gospodarski objekt in žaga, Koseč 1

Gospodarski objekt, Volaričeva 23 Kobarid

Gospodarski objekt, Magozd 18

Gospodarski objekt, Trnovo ob Soči 55

Apartmajska objekta Koren v Drežnici

Skladišče krme Antih v Starem selu

Hlev za telice Antih v Starem selu

Goveji hlev za prosto rejo Antih v Starem selu

Gospodarsko poslopje Kanalec v Volarjih

Upravna stavba in hangar na Letališču Bovec

Občina, EU

Infrastruktura Letališča Bovec I. faza

Zaobjeta novogradnja sledečih objektov: ceste, vodovodi, kanalizacije, elektrika in telekomunikacije.

Letališka ploščad letališča Bovec

Zahtevna nova gradnja betonske letališke ploščadi za potrebe letališča.

Gospodarski objekt na Jesenicah

Planinski dom Klement Juga v Lepeni

Večstanovanjski in poslovni objekt Mestni trg15 Idrija, UNICEF

Turistični kamp Siber na Dobravah

Sončna elektrarna na Vrsnem

RP Bovec

Rekonstrukcija na lokaciji Rupa 14 v Bovcu.

Apartmajski objekt Čezsoča 15a

Gospodarski objekt v Jezercih

Gostinsko stanovanjski objekt Kal Koritnica 36a

popotresna r.

Hlev za telice v Zatolminu

Apartmajski objekt v Volčah

Hlev za govedo in koze s skednjem Uršič v Drežnici

Goveji hlev za prosto rejo v Idrijskih Krnicah

Lapajne

Stanovanjsko gospodarski objekt Vojsko 46

»spomenik«

Večstanovanjski objekt z lekarno Kot 86 Bovec

Goveji hlev Leban na Stopcu, Bača pri Modreju

Hlev za govedo in drobnico, skladišče krme Kavs Žaga

Apartmajski objekt Bavdež v Bovcu

Turistični kamp Korita v Soči

prizidava glavnega objekta

Goveji hlev s skednjem Bončina v Čadrgu

RTP Tolmin

Rekonstrukcija celotnega objekta I. faza.

Dvostanovanjska hiša z delavnico Lah v Sužidu

Večstanovanjski objekt Goriška cesta 5 Kobarid

Poslovno stanovanjski objekt Brunov drevored 31, Tolmin

Večapartmajska objekta na Brdu Bovec

gradnja za trg Vizing

Nadstrešnica gostilna Pod lipco Bovec

Apartmajski objekt Newson Kal Koritnica 6

Turistični objekt Reinelt na Čiginju

Kmečko gospodarsko poslopje Tolminski Lom 41a

Ekološki otoki v Bovcu

Lokacijska postavitev novo grajenih ekoloških otokov v Bovcu.

Planika Kobarid

proizvodna tehnologija

Puškarska obrt TGŽ 56 Bovec

Gostinski objekt Blue house Čiginj 25

Skladišče lakov Lesna Bovec d.o.o., IC Bovec

Proizvodni objekt termoplastov Terra Čiginj

Kamp Klin Lepena

sanitarije, recepcija, prodajalna, gostinski objekt

Turistični objekt z apartmaji Rupa Bovec

Penzion Kobala Poljubinj

Hlev za prosto rejo krav Klinkon na Ločah Zatolmin

Poslovni prostori Občine Bovec v vrtcu Bovec

Gostinski lokal Teja bar Kobarid

Apartmaji Jazbec Livek 11a

Delavnica za antenske sisteme Fonex d.o.o. Slap ob Idrijci

Poslovne pisarne Portal d.o.o.

Na logu Tolmin

Kmečki turizem Leban

Prapetno 16a

Delavnica za predelavo plastičnih mas Remec

Prapetno 9

Trgovina z železnino Gemotehna d.o.o.

Na Logu Tolmin

Poslovno stanovanjski objekt Volče 73

Poslovno stanovanjski objekt Makuc Slap ob Idrijci

Poslovno proizvodni objekt Emvetron d.o.o.

Na Logu, Tolmin

Orodjarska delavnica Žagar

Srpenica 81

Delavnica za proizvodnjo vijakov Kovi s.p. v Čezsoči

Gostilna Črv v Tolminu

Zobna ordinacija

Gregorčičeva 3 Tolmin

Obrat za predelavo plastičnih mas, Metalfleks Tolmin

Trgovina elektromateriala Tolmin

ulica Petra Skalarja 2b

Turistični apartmaji Poljubinj 24m

Turistični objekt Stergulc Brdo 3, Bovec

Frizerski salon Kokošin v Drežnici

Turistično stanovanjski objekt Čezsoča 13

Turistično stanovanjski objekt Cankarjeva 3

Turistično stanovanjski objekt Mala vas 8, Bovec

Turistično stanovanjski objekt Dvor 53, Bovec

Turistično stanovanjski objekt Magozd 9

Sirarna s skladiščem Zatolmin 63

Frizerski salon in turistične sobe Delič v Idrskem

Javna infrastruktura območja obrtne cone Na Logu v Tolminu

Prostorske zasnove in strokovne podlage (20)

Stanovanjska pozidava na južni strani vasi Modrejce

Idejna zasnova za individualno stanovanjsko pozidavo.

Športni park Brajda, Tolmin

Idejna zasnova za preureditev, rekonstrukcijo in novogradnjo športno kulturnega parka na območju Brajde v Tolminu.

Športni park na Letališču Bovec

Idejna zasnova celotnega območja.

Objekti II. faze Letališča Bovec

Dokumentacija za razpis na CAN-EU.

Objekti I. faze Letališča Bovec

A-3NET – EU

Zazidalni kompleks stanovanjske gradnje v Poljubinju

Idejna prostorska zasnova.

Terme Tolmin

Celostna prostorska zasnova za dopolnitev občinskih planov.

Opuščeno strelišče Krnice

Strokovna podlaga za državni odlok o odpravi državnega premoženja, MJU.

Smaragdna pot – regionalni razvojni program Severne Primorske

Strokovne podlage za Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih RS za obdobje 2007-2023

Ustanovitev sklada tveganega kapitala RS

Strokovne podlage za pobudo MOPE, MG, MF.

Geotermalni projekt Tolmin

Elaborat za potencialne investitorje.

Geotermalni vrtini Žabče in Dobrave

Osnovna lokacijska zasnova: Kaptažne vrtine Tolmin -1, rudarski projekt.

Območje opuščenega strelišča nad Poljubinjem

Strokovne podlage za pridobitev zemljišč v last Občine Tolmin s strani MORS-a.

Raziskovalna vrtina Žabče

Strokovne prostorske podlage za prijavo na: 6th Framework programme for Research, European Commission Bruxelles.

Svetovni kongres geotermalcev

Predstavitev Terme Tolmin z vsemi idejnimi zasnovami, elaborati in ekonomskimi izračuni.

Termalno rekreacijski center Flores na Cvetju

Idejna zasnova s prostorsko zasnovo celotnega kompleksa.

Termalno zdraviliški center sv. Marko, Šance

Idejna zasnova s prostorsko zasnovo celotnega kompleksa.

Terme Tolmin

Idejna zasnova celostne prostorske zasnove.

Energetska izraba geotermalne energije na območju Tolmina

Izvedena je bila študija obnovljivih virov energije “OVE”.

Izraba termalne vode na Tolminskem

Strokovna podlaga za dopolnitev planov Občine (dolgoročni in srednje ročni plan) in PUPa. Izvedena je bila programska in prostorska zasnova.